Heqja e pikëve të patentës për shkeljet rrugore.

0
52

Heqja e pikëve të patentës për shkeljet rrugore Në projektvendimin e miratuar me 8 prill nga qeveria përfshihet tabela respektive me zbritjet e pikëve për rastet kur shkelen rregullat e qarkullimit për herë të parë, si dhe për shkeljet e përsëritura brenda vitit. Patenta Miratimi i vendimit të fundit ishte edhe etapa e fundit që mbante pezull sistemin tashmë gati të patentës me pikë. Pas botimit në Fletoren Zyrtare nis edhe zbatimi praktik. Të gjithë ata që kanë një leje drejtimi, prej sot do të kenë në sistem automatikisht 20 pikë. Kaq pikë do të kenë edhe të gjithë ata që do të marrin një leje drejtimi për herë të parë pas kësaj date. Penalizimi apo zbritja e pikëve do të bëhet nga Policia Rrugore, e cila do të raportojë heqjen e pikëve pranë Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor. Për shkeljet që janë të përsëritura brenda një viti është menduar që të ketë një ashpërsim të masës së pikëve që hiqen, duke kërkuar kështu disiplinimin e drejtuesve për të mos humbur pikët që kanë në lejen e drejtimit. Për shembull, në rast se për tejkalimin e kufijve të shpejtësisë me më shumë se 20 kilometra në orë, herën e parë zbriten nga patenta 3 pikë, herën e dytë brenda vitit nga patenta zbriten 5 pikë. Ose, nëse në një rast kryqëzimi nuk i jep përparësi mjetit tjetër që vjen nga e djathta, zbritja e pikëve është zero herën e parë, nëse kjo përsëritet brenda vitit zbriten 3 pikë Tabela_e_pikeve_per_publikim_Page_3 Pikët dhe testi Në patentë fillimisht çdo drejtues do të ketë 20 pikë, por në rast se nuk bën shkelje çdo dy vjet shtohen dy pikë deri në një maksimum prej 30 pikë në total. Por, ndërsa për drejtim të kujdesshëm dhe brenda rregullave të qarkullimit shpërblimi është me shtim të pikëve, për shkeljet e rënda të përsëritura penalizmi mund të jetë deri në heqjen e lejes së drejtimit dhe përsëritjes së testit teorik. “Mbajtësi i lejedrejtimit që ka humbur totalin e pikëve dhe mbajtësi i lejedrejtimit, i cili pas njoftimit të shkeljes së parë që përfshin një humbje prej të paktën pesë pikësh, kryen edhe dy shkelje të tjera brenda dymbëdhjetë muajve nga data e shkeljes së parë, që kanë të bëjnë me shkurtim prej të paktën pesë pikësh secila, duhet t’i nënshtrohet provimit të kualifikimit teorik në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor”, thuhet në vendimin e djeshëm të qeverisë. Në rastin e sipërpërmendur, drejtuesit të mjetit i tërhiqet lejedrejtimi dhe i zbriten pikët nga Policia Rrugore, e cila e transferon këtë masë te Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor. Për të rimarrë sërish këtë leje, drejtuesi duhet t’i përgjigjet saktë jo më pak se 90 për qind të pyetjeve të testit teorik./Panorama

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =