Ja si të bëni një Kontratë Shitjeje për Makina

0
1624

Kontratë Shitjeje për Makina

Faqja jonë ka për qëllim t’i shërbejë tregut të makinave të përdorura dhe të reja në mënyrën më të mirë ashtu sic i takon shekullit tonë. Duke u bazuar në këtë qëllim mundohemi të publikojmë c’do lloj material dhe artikull që i shërben pronarëve të makinave dhe blerësve të tyre. Një prej tyre është edhe kontrata që bëhet përpara noterit në rastin e shitjes së makinës. Ajo në fakt mund të përdoret dhe vetëm të merret noteri si dëshmues por noterët në përgjithësi nuk besojmë se e pranon këtë.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERIS TIRANE

Nr________Rep.

Nr________Kol.

KONTRATE SHITJE

Sot me date ________________, ne dhomen e Noteris Tirane, para meje Noteres _______________, me zyre ne ______________________, u paraqiten personalisht palet ne kontrate te cilet kerkuan redaktimin e kontrates se shitjes mjetit midis tyre:

SHITESI: _______________, i biri/e bija e ______________, lindur ne __________ me _________, banuese ne ________, per identitetin e tij/saj u sigurova nga Certefikata me fotografi leshuar nga Zyra e Gjendjes Civile _____________________, madhor/e,me zotesi te plote juridike e per te vepruar.

BLERES: ________________, i biri/bija ___________, lindur ne _______ me ____ , banues/e ne ____, per identitetin e tij u sigurova nga Certefikata me fotografi leshuar nga Zyra e Gjendjes Civile ____________________, madhor/e, me zotesi te plote juridike e per te vepruar.

Objekti i kontrates: Shitje automjeti: automjeti

Baza ligjore: Neni 705 i Kodit Civil

Bazuar ne Lejen e qarkullimit Nr ____________. vertetohet se shitesia eshte pronare e mjetit me autoveture me vende (4+1), me ngjyre _______ me te dhenat :

Tipi : _________

Numuri shasise :_________________

Viti i prodhimit:___________________

Karburanti :______________________

Targa :__________________________

Shitesi/a deklaron se me vullnet te lire dhe te plote mjetin e pershkruar me siper ia shet bleresit per shumen _____________________ shume e cila eshte likujduar totalisht jashte kesaj zyre noteriale.

Me kete akt shitje shitesi/a humbet pronesine mbi mjetin dhe bleresi behet pronar i automjetit te mesiperm.

Kontrata e shitjes, ne baze te nenit 705 te Ko dit Civil, u redaktua ne tre kopje te barasvlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga palet perpara Noterit Publik .

SHITESI BLERESI

_______________ ____________________

N O T E R E Kjo është një kontratë e marrë nga një noteri në Tiranë dhe siç e shikoni ka probleme në përdorimin e shkornjës ‘ç’ dhe ‘ë’ dhe formati i kësaj kontrate nuk është edhe aq i zgjedhur. Megjithatë kjo kontratë është e mjaftueshme që të lexoni atë që firmoset tek noteri përparase të shkoni dhe të firmosini.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.