Ligji i ri për sigurimet, tani dëmshpërblehen dhe pasagjerët.

0
61

Me ligjin e ri të sigurimeve, parshikohet që gjatë një aksidenti të dëmshpërblehet jo vetëm drejtuesi I mjetit por edhe pasagjerët. Sipas këtij ligji shoqëria e sigurimit, me të cilën është lidhur kontrata e sigurimit, të paguajë detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë drejtpërdrejt tek ai. Kur pronari i një mjeti motorik nuk ka lidhur kontratë për sigurimin e pasagjerëve, sipas dispozitave të këtij ligji dhe aksidenti ka ndodhur, pasagjeri ose personi përfitues i kontratës së sigurimit, nëse do të ishte lidhur, ka të drejtë të kërkojë pagesën e shumës së siguruar nga fondi i kompensimit. Sigurimi i përgjegjësisë së mbajtësit të mjetit motorik nuk mbulon dëmet e sendeve, të cilat i ka marrë përsipër t’i transportojë mbajtësi i mjetit, shkaktar i aksidentit dhe që ndodhen në mjetin në çastin e aksidentit”,-thuhet në ligjin për sigurimin e detyrueshëm.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + nine =