Udhëzimi, kush importon makinë te vjetër 30% më shumë doganë

0
92

Kushdo që të importojë një makinë më të vjetër sesa 2005, do të paguajë taksë zhdoganimi 30 për qind më të lartë sesa paguante më parë. Ministria e Financave ka firmosur ndryshimet në udhëzimin “Për procedurat e shqyrtimit të vlerës doganore, burimet e informacionit dhe afatet e publikimit të dosjes me të dhëna të disponueshme, si dhe zhdoganimin e automjeteve dhe pjesëve të këmbimit të tyre”, ku përcaktohen edhe referencat e reja. ZHDOGANIMI Për të zhdoganuar një automjet në Doganë, administrata i referohet një buletini zyrtar të publikuar nga “Quattroruote”, një uebsajt i certifikuar që jep të dhënat e detajuara për çdo lloj automjeti. Buletini që publikohet çdo gjashtë muaj, në janar dhe korrik, përcakton në krah edhe çmimet mesatare referencë për secilën kategori dhe kjo për mjetet e futura në përdorim 10 vitet e fundit. Por ka edhe nga ato mjete që janë më të vjetra sesa dhjetë vjet përdorim. Në këtë pjesë caktohet edhe një çmim referencë. Konkretisht, nëse flasim për sot, mund të importohen edhe mjete që janë me vit prodhimi nën 2005. Referencat e para për këto mjete që mbeten jashtë buletinit janë caktuar në udhëzimin fillestar, i cili tashmë ka vite i miratuar, kurse udhëzimi i ndryshuar sjell vlera të reja që i përputh me politikat e tjera që lidhen me dekurajimin e përdorimit të mjeteve shumë të vjetra. Në këto kushte ka edhe një penalizim në çmime reference për zhdoganim duke i rritur ato. NDRYSHIMI Nëse deri më sot dikush importon një makinë me fuqi motorike deri në 1400 ç, ai do të paguante si zhdoganim 20 për qind të referencës së vendosur me udhëzim prej 100 mijë lekësh. Pra, taksa e zhdoganimit ishte 20 mijë lekë. Me vlerat e reja të referencës që sjell udhëzimi për mjetet me fuqi motorike deri në 1400 ç, zhdoganimi do të jetë sa 20 për qind e 130 mijë lekëve. Pra, do të paguhen 26 mijë lekë. Në përqindje, kjo është një rritje me 24 për qind më shumë sesa më parë. Për makinat me fuqi motorike mbi 1400-1900 ç, referenca për zhdoganim nuk duhet të jetë më e ulët sesa 200 mijë lekë sipas udhëzimit të ri. Çka do të thotë se për të zhdoganuar një mjet që hyn në këtë kategori duhet të paguhen 40 mijë lekë, ndërsa me udhëzimin e vjetër referenca për të njëjtën kategori ishte 150 mijë lekë dhe vlera e zhdoganimit 30 mijë lekë, çka do të thotë rritje 30 për qind. ARSYET Një ndryshim i tillë në udhëzim vjen në kushtet e mbrojtjes së të ardhurave që vilen nga ky zë në dogana. Edhe më herët është shprehur shqetësimi se individët importues paraqesin fatura jokorrekte apo me vlera minimale për blerjen e automjeteve të përdorura, duke pretenduar një taksë të papërfillshme. Kjo ka bërë që të zbatohen edhe referencat që pavarësisht faturës nuk lejojnë vlera të paarsyeshme. Sakaq, rritja e referencave ka të bëjë edhe më një tjetër politikë që lidhet me dekurajimin e importit të mjeteve shumë të përdorura që kanë impakt negativ në mjedis. Ajo që synohet, është rinovimi i parkut të mjeteve në mënyrë që edhe efektet të jenë sa më të ulëta.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 3 =